https://nhadatmoi.net/tin-tuc/....mien-giam-tien-su-du

Miễn giảm tiền sử dụng đất áp dụng cho những đối tượng nào?
Favicon 
nhadatmoi.net

Miễn giảm tiền sử dụng đất áp dụng cho những đối tượng nào?

Miễn giảm tiền sử dụng đất là chính sách xã hội hỗ trợ rất nhiều cho người nghèo, người có công. Tuy nhiên cần đáp ứng điều kiện quy định để hưởng ưu đãi.