1 Năm trước đây ·Dịch ·Youtube

Bài học đáng nhớ cho những ai hay ăn thịt gà - Oan gia trái chủ đòi nợ, đối đầu. Ham ăn gà và cái kết bi thảm nhưng có hậu