https://nhadatmoi.net/tin-tuc/....lao-cai-xay-dung-can

Lào Cai xây dựng cảng hàng không Sapa với mức đầu tư “khủng”
Favicon 
nhadatmoi.net

Lào Cai xây dựng cảng hàng không Sapa với mức đầu tư “khủng”

Trong văn bản trình Thủ tướng xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không Sapa, UBND tỉnh Lào Cai ước tính