https://nhadatmoi.net/tin-tuc/....binh-dinh-sap-chao-d

Bình Định sắp chào đón siêu đô thị du lịch biển rộng 1.772 ha
Favicon 
nhadatmoi.net

Bình Định sắp chào đón siêu đô thị du lịch biển rộng 1.772 ha

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 2 – Khu