1 Năm trước đây ·Dịch ·Youtube

Chuyện người Thanh hóa hóa giải oan gia, siêu độ vong linh, hóa giải bùa ngãi #hoagiaoangia #sieudovonglinh #phatphap #tinhdo https://youtu.be/NNWy4mZT3Xs