Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu Bộ Tài Chính khẩn trương ửa đổi thông tin trong nghị định 20 về việc Hồi tố, bù trừ nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp. Mời Quý Doanh nghiệp theo dõi thông tin sau cùng công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật.

http://hopluat.com/tu-van-thue....-ke-toan/sua-nghi-di

Sửa Nghị định 20: Hồi tố, bù trừ nghĩa vụ thuế cho DN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Sửa Nghị định 20: Hồi tố, bù trừ nghĩa vụ thuế cho DN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu Bộ Tài Chính khẩn trương ửa đổi thông tin trong nghị định 20 về việc Hồi tố, bù trừ nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp. Mời Quý Doanh nghiệp theo dõi thông tin sau cùng công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật.