https://www.facebook.com/levan....giau2020/posts/12813

Lê Văn Giàu - Từ thiện nhà cô Maria Hồ Thị Hồng Phúc Bình... | Facebook
Favicon 
www.facebook.com

Lê Văn Giàu - Từ thiện nhà cô Maria Hồ Thị Hồng Phúc Bình... | Facebook

Từ thiện nhà cô Maria Hồ Thị Hồng Phúc Bình Chánh- Hồ Chí Minh
họ hàng với Hồng y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận