Bộ Xây dựng khảo sát hiện trường vụ sập tường 10 người tử vong n