Lộ cấu hình và giá bán chi tiết bộ 3 iPhone 12 sắp ra mắt của Apple. Qua thông tin vừa bị lộ trên Internet,