Lộ thông tin iPhone 12 sẽ là “cuộc cách mạng” trong suốt 1 thập kỷ. Mặc dù iPhone 11 và iPhone 11 Pro có những nâng cấp đáng kể về tính năng và thời lượng pin, thiết kế của máy gần như không thay đổi so với thế hệ iPhone X và iPhone XS