Niềng răng chỉnh nha và niềng răng thẩm mỹ phục vụ cùng một nhiệm vụ chính, đó là làm cho hàm răng đều đẹp hơn. Tuy nhiên, sự tương đồng giữa hai biện pháp này chỉ dừng lại nhiệm vụ đó. Niềng răng được coi là biện pháp chỉnh sửa và phục hình răng bao gồm niềng răng truyền thống và niềng răng gốm. Hãy tham khảo những thông tin sau cùng Nha Khoa Hoàn Mỹ nhé!


http://nhakhoahoanmy-dental.ov....er-blog.com/nieng-ra

Sự khác nhau giữa niềng răng chỉnh nha và niềng răng thẩm mỹ - nhakhoahoanmyhcm.over-blog.com
Favicon 
nhakhoahoanmy-dental.over-blog.com

Sự khác nhau giữa niềng răng chỉnh nha và niềng răng thẩm mỹ - nhakhoahoanmyhcm.over-blog.com

Niềng răng chỉnh nha và niềng răng thẩm mỹ phục vụ cùng một nhiệm vụ ch