http://dathanoi.vn/tien-do-tuy....en-duong-tran-huu-du

Tiến độ tuyến đường Trần Hữu Dực nối Phạm Hùng T5/2020 - Đất Hà Nội
Favicon 
dathanoi.vn

Tiến độ tuyến đường Trần Hữu Dực nối Phạm Hùng T5/2020 - Đất Hà Nội

Tiến độ tuyến đường Trần Hữu Dực nối đường Phạm Hùng tháng 5/2020 đang được triển khai nhằm giảm tải ách tắc giao thông cũng như thay đổi diện mạo đô thị.