Địa chỉ của Công ty may đồng phục tại Linkedin.
https://www.linkedin.com/in/đồ....ng-phục-action-0b890
Bạn có thể tương tác và liên hệ với Action một cách nhanh nhất.