xin mọi người dành chút thời gian chia sẻ với hoàn cảnh này. trực tiếp đến gia đình chị hoặc thông qua hội đều được. và nếu ai công giáo thì cầu nguyện cho họ nhé. cảm ơn