Ngày nay việc quý phụ huynh ưu tiên chọn trường tư thục đã không có gì xa lạ nữa, tuy nhiên, mỗi trường tư lại có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau và mang lại những giá trị và cam kết khác nhau. Như vậy, làm thế nào để quý phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi chọn một trường tư thục nào đó? Gợi ý từ trường Hồng Đức là hãy dành thời gian để đến thăm trường đó.

http://truongtuthucuytintaitph....cm.over-blog.com/den

Đến tham quan trường tư thục có cần thiết không? - truongtuthucuytintaitphcm.over-blog.com
Favicon 
truongtuthucuytintaitphcm.over-blog.com

Đến tham quan trường tư thục có cần thiết không? - truongtuthucuytintaitphcm.over-blog.com

Ngày nay việc quý phụ huynh ưu tiên chọn trường tư thục đã không có g&