Tôi ít đức chỉ thật tâm nhận quyên góp giúp cho gia đình cô Phúc mà tài không đủ để lay động lòng người khiến cho gia đình cô hụt hẫng chỉ còn biết cầu xin Chúa che chở... Ôi lòng người, ôi bệnh tật không buông tha ai....

image