Slipper Clutch hay còn được biết đến là bộ nồi chống trượt, tuy nhiên cách gọi này cũng gây khá nhiều khó hiểu cho người dùng.
#slipperclutch
Tham khảo thêm: http://mayruaxe.org/slipper-cl....utch-cong-nghe-chong

Slipper Clutch - Công nghệ chống trượt hiệu quả hiện nay
Favicon 
mayruaxe.org

Slipper Clutch - Công nghệ chống trượt hiệu quả hiện nay

Slipper Clutch hay còn được biết đến là bộ nồi chống trượt, tuy nhiên cách gọi này cũng gây khá nhiều khó hiểu cho người dùng.