Bảo hiểm công trình xây dựng ra đời nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thi công xây dựng. Vì vậy xét về góc độ là chủ đầu tư, nhà thầu hay người lao động thì đây là loại bảo hiểm rất cần thiết và thiết thực.

Song hiện còn nhiều người chưa hiểu rõ về nó, gây ảnh hưởng tới các quyền lợi hợp pháp hoặc vi phạm nghĩa vụ.

Tổng hợp những điều cần biết về loại bảo hiểm này trong bài viết sau của Nhà Đất Mới sẽ giúp bạn nắm rõ hơn.

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì và những điều cần biết
Favicon 
bom.to

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì và những điều cần biết

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì? Thời gian bảo hiểm công trình xây dựng? Nhà Đất Mới giải đáp bảo hiểm công trình xây dựng là gì và những điều liên quan