Hệ thống cân bằng điện tử ESP là một trong những giải pháp cực kỳ hoàn hảo hạn chế những tình trạng trơn trượt hay tài xế có thể bị mất lái khi di chuyển
#esp
Tham khảo thêm: http://mayruaxe.org/he-thong-can-bang-dien-tu-esp/

ESP là gì? Hệ thống cân bằng điện tử nào tốt nhất hiện nay
Favicon 
mayruaxe.org

ESP là gì? Hệ thống cân bằng điện tử nào tốt nhất hiện nay

Hệ thống cân bằng điện tử ESP là một trong những giải pháp cực kỳ hoàn hảo hạn chế những tình trạng trơn trượt hay tài xế có thể bị mất lái khi di chuyển