Thời Hạn Nộp Mẫu 06/GTGT Cho Doanh Nghiệp
Thời hạn nộp 06/GTGT
Các doanh nghiệp cần chú ý nộp mẫu 06/GTGT đúng hạn để được hưởng nhiều quyền lợi nhất.

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp đang hoạt động
Thời hạn nộp mẫu 06-GTGT đối với các doanh nghiệp đang hoạt động được quy định tại Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.”

Điều này cũng có nghĩa là các doanh nghiệp đang hoạt động mà thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ thì phải hoàn thành mẫu 06 trước 20/12 năm trước.

Nguồn: https://dichvuketoantruongthan....h.com/thoi-han-nop-m
#thoihannopmau06
#mau06gtgtchodoanhnghiep

Thời Hạn Nộp Mẫu 06/GTGT Cho Doanh Nghiệp Tin cập nhật -
Favicon 
dichvuketoantruongthanh.com

Thời Hạn Nộp Mẫu 06/GTGT Cho Doanh Nghiệp Tin cập nhật -

Năm 2013, Bộ tài chính đã có quy định mẫu số 06/GTGT. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thời hạn nộp mẫu 06/GTGT cho doanh nghiệp