Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Bao Gồm Những Gì? Thời Hạn Nộp Hồ Sơ
Hồ sơ quyết toán thuế sổ kế toán File excel
Xuất tất cả sổ cái từ loại 1 đến 9. Doanh nghiệp cần cân đối phát sinh công nợ, chi phí năm kiểm tra thuế ra excel rồi gửi lại mail bên thuế. Bước này là bước tổng hợp nên các kế toán viên cần cực kỳ cẩn thận. Chỉ một vài sơ sót nhỏ cũng có thể gây ra rất nhiều tổn thất cho doanh nghiệp trong tương lai.

In toàn bộ sổ sách đóng quyển rồi xếp chúng vào một chỗ đem đi lưu trữ. Đây là tài liệu khai báo cho các cơ quan thuế. Cũng như là chứng từ khi kiểm toán viên thi hành kiểm tra tại doanh nghiệp. Các giấy tờ trên rất quan trọng trong việc chuẩn bị cũng như hoàn thiện hồ sơ.

Nguồn: https://dichvuketoantruongthan....h.com/ho-so-quyet-to
#hosoquyettoanthue
#dichvuquyettoanthue
#dichvuketoan

Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Bao Gồm Những Gì? Thời Hạn Nộp Hồ Sơ
Favicon 
dichvuketoantruongthanh.com

Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Bao Gồm Những Gì? Thời Hạn Nộp Hồ Sơ

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về hồ sơ quyết toán thuế và một số biểu mẫu giúp hoàn thiện hồ sơ kế toán.