Nhắc đến Vingroup có lẽ mọi người thường nghĩ ngay người đứng đầu Tập đoàn ấy. Ông là ai? Điều gì đã khiến ông biến Vingroup trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Tiểu sử Phạm Nhật Vượng – Từ tuổi thơ nghèo khó đến tỷ phú đô la
Favicon 
bom.to

Tiểu sử Phạm Nhật Vượng – Từ tuổi thơ nghèo khó đến tỷ phú đô la

Nhắc đến Vingroup có lẽ mọi người thường nghĩ ngay người đứng đầu Tập đoàn ấy. Ông là ai? Điều gì đã khiến ông biến Vingroup trở thành Tập đoàn hàng đầu.