Trong trường hợp này, bệnh nhân cần chữa trị như thế nào? Có cần nhổ chân răng để trồng răng implant không? Làm răng implant mất bao nhiêu tiền?
https://caygheprangimplant.vn/....rang-bi-sau-chi-con-

Răng bị sâu chỉ còn chân răng thì phải làm sao?
Favicon 
caygheprangimplant.vn

Răng bị sâu chỉ còn chân răng thì phải làm sao?

Trong trường hợp này, bệnh nhân cần chữa trị như thế nào? Có cần nhổ chân răng để trồng răng implant không? Làm răng implant mất bao nhiêu tiền?