Cấy ghép răng cho người không răng bẩm sinh là một kỹ thuật vô cùng phức tạp, được Ts.Bs Võ Văn Nhân thực hiện thành công vào ngày 3/6/2016.
https://caygheprangimplant.vn/....cay-ghep-rang-cho-ng

Cấy ghép răng cho người thiếu răng bẩm sinh
Favicon 
caygheprangimplant.vn

Cấy ghép răng cho người thiếu răng bẩm sinh

Cấy ghép răng cho người không răng bẩm sinh là một kỹ thuật vô cùng phức tạp, được Ts.Bs Võ Văn Nhân thực hiện thành công vào ngày 3/6/2016.