Vì không có răng từ khi mới sinh ra, 23 năm qua, bệnh nhân BQL chưa bao giờ thưởng thức được một bữa cơm ngon. Cấy ghép implant cho người không răng bẩm sinh đã mang lại cơ hội cải thiện chức năng nhai và thẩm mỹ cho bệnh nhân thiếu răng bẩm sinh.
https://caygheprangimplant.vn/....hanh-trinh-tim-lai-n

Hành trình tìm lại nụ cười cho chàng trai không răng bẩm sinh
Favicon 
caygheprangimplant.vn

Hành trình tìm lại nụ cười cho chàng trai không răng bẩm sinh

Vì không có răng từ khi mới sinh ra, 23 năm qua, bệnh nhân BQL chưa bao giờ thưởng thức được một bữa cơm ngon. Cấy ghép implant cho người không răng bẩm sinh đã mang lại cơ hội cải thiện chức năng nhai và thẩm mỹ cho bệnh nhân thiếu răng bẩm sinh.