Ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ tốt nghiệp cử nhân vào năm 2013, với hơn 8 năm kinh nghiệm trong An ninh mạng, Marketing tại các tập đoàn. Hiện tại, đóng vai trò chính trong việc điều hành bộ phận Marketing tại Thành Phố Hồ Chí Minh của PHUC KHANG GROUP.
Chi tiết liên hệ :
Website 1 : https://phuckhanggroup.com/don....-gia-xay-dung-phan-t
Website 2 : https://phuckhanggroup.com/gia-thiet-ke-nha/
Website 3 : https://phuckhanggroup.com/ho-so-nang-luc/
Website 4 : https://phuckhanggroup.com/sua-chua-nha-tron-goi/
Website 5 : https://phuckhanggroup.com/xay-nha-tron-goi/
Địa chỉ : 103 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Sđt : 0901929118
Xem thêm:
Google Maps : https://g.page/phuckhanggroup?share
Facebook : https://www.facebook.com/xaydungpkgroup/
Twitter : https://twitter.com/phuckhanggroup
Instagram : https://www.instagram.com/phuckhanggroup/
Pinterest : https://www.pinterest.com/phuckhanggroup/
Diigo : https://www.diigo.com/profile/phuckhanggroup
GMB : https://phuckhanggroup.business.site/
Google : https://sites.google.com/view/phuckhanggroup
Tumblr : https://phuckhanggroup.tumblr.com/
Dribbble : https://dribbble.com/phuckhanggroup/about
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/ph....uc-khang-group-69023
Youtube : https://www.youtube.com/channe....l/UC_I_CqA1TuVtyX-03
#phuckhanggroup
#xaynhatrongoi
#congtyxaydung
#congtyxaydunguytin
#nguyenhoanganhvu

Đơn Giá Xây Dựng Phần Thô năm 2021 | PHUC KHANG GROUP
Favicon 
phuckhanggroup.com

Đơn Giá Xây Dựng Phần Thô năm 2021 | PHUC KHANG GROUP

Đơn giá xây dựng phần thô 2021 cạnh tranh ✅ Top 10 công ty xây dựng uy tín Tp HCM ✅ Chứng chỉ năng lực Hạng 2 ✅ Bảo hành 10 năm.