Translate   47 w

Ông Nguyễn Văn Thân tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng vào năm 2020. Hiện tại, đóng vai trò trong việc giám sát kỹ thuật thi công tại Thành Phố Hồ Chí Minh của PHUC KHANG GROUP.
Chi tiết liên hệ :
Website 1 : https://phuckhanggroup.com/xay-nha-tron-goi/
Website 2 : https://phuckhanggroup.com/gia-thiet-ke-nha/
Website 3 : https://phuckhanggroup.com/ho-so-nang-luc/
Website 4 : https://phuckhanggroup.com/sua-chua-nha-tron-goi/
Website 5 : https://phuckhanggroup.com/don....-gia-xay-dung-phan-t
Địa chỉ : 103 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Sđt : 0901929118
Xem thêm:
Google Maps : https://g.page/phuckhanggroup?share
Facebook : https://www.facebook.com/xaydungpkgroup/
Twitter : https://twitter.com/phuckhanggroup
Instagram : https://www.instagram.com/phuckhanggroup/
Pinterest : https://www.pinterest.com/phuckhanggroup/
Diigo : https://www.diigo.com/profile/phuckhanggroup
GMB : https://phuckhanggroup.business.site/
Google : https://sites.google.com/view/phuckhanggroup
Tumblr : https://phuckhanggroup.tumblr.com/
Dribbble : https://dribbble.com/phuckhanggroup/about
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/ph....uc-khang-group-69023
Youtube : https://www.youtube.com/channe....l/UC_I_CqA1TuVtyX-03
#phuckhanggroup
#xaydungphantho
#congtyxaydung
#congtyxaydunguytin
#mrthannguyen

  • Like
  • Love
  • HaHa
  • WoW
  • Sad
  • Angry