Việc cho con học tập ở một ngôi trường có chất lượng đào tạo danh tiếng, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại chính là bước đệm giúp cho việc học tập tốt hơn, cha mẹ luôn an tâm hướng con tới một tương lai rộng mở hơn. Thế nhưng với xu hướng hội nhập của đất nước, thời đại kinh tế phát triển, phương pháp giáo dục cũng đã có nhiều điểm mới...

https://hongduc.vn/hoc-sinh-tr....uong-hong-duc-luon-n

Học sinh trường Hồng Đức luôn năng động đầy nhiệt huyết khi tham gia nhiều hoạt động phong trào của trường
Favicon 
hongduc.vn

Học sinh trường Hồng Đức luôn năng động đầy nhiệt huyết khi tham gia nhiều hoạt động phong trào của trường

Việc cho con học tập ở một ngôi trường có chất lượng đào tạo danh tiếng, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại chính là bước đệm giúp cho việc học tập