Nền nhà vệ sinh cao hơn nền nhà xét về phong thủy và sử dụng hàng ngày đều là điều kiêng kỵ cần tránh. Vậy nếu không muốn tác động đến kết cấu thì cần xử lý vấn đề này như thế nào?

Nền nhà vệ sinh cao hơn nền nhà: Tác hại và cách khắc phục đơn giản
Favicon 
nhadatmoi.net

Nền nhà vệ sinh cao hơn nền nhà: Tác hại và cách khắc phục đơn giản

Nền nhà vệ sinh cao hơn nền nhà ảnh hưởng xấu đến tính thẩm mỹ lẫn phong thủy cho ngôi nhà. Có những cách khắc phục đơn giản cho vấn đề thường thấy này.