Dù sao, thực tế là tảo đen trong hồ bơi của bạn thực sự là vi khuẩn là thứ khiến nó trở nên cứng và khó tiêu diệt. Và bạn nghĩ rằng đó chỉ là một bộ phim .

Tin tốt là, nó không phải là không thể giết được. Nó sẽ chỉ mất một chút nỗ lực và kiên trì từ phía bạn.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy thu thập các nguồn cung cấp bạn sẽ cần:
https://getcosmetic.com/author/thuanbeboi/
http://80scartoons.net/forum/p....rofile.php?mode=view
https://www.sparkfun.com/users/1598734
https://mymediads.com/profiles/42931#