Nếu vấn đề về tảo là rộng rãi, hãy sử dụng bộ lọc sạch hơn là nước thường.

Tuy nhiên, với việc khó loại bỏ tảo đen, bạn cũng có thể muốn xem xét thay thế hoàn toàn phương tiện lọc hoặc hộp mực. Bắt đầu mới để bạn biết chắc chắn rằng không có một tảo đen nào ẩn nấp trong bộ lọc của bạn, chờ đợi để lọc lại hồ bơi của bạn sau khi bạn gặp phải tất cả những rắc rối để thoát khỏi nó.

https://www.stjohns-gildehaus.....org/UserProfile/tabi
http://forums.sonyinsider.com/....profile/164143-hoang
http://reliablerealestateinc.c....om/members/xaydungho
https://www.toontrack.com/forums/users/kisumai/