Chải tảo đen làm lỏng nó khỏi bề mặt hồ bơi và đặt nó xuống nước, nơi cú sốc sẽ có thể giết chết nó.

Nếu bạn nhấp vào liên kết này và mua hàng, chúng tôi sẽ kiếm được hoa hồng mà không mất thêm chi phí nào cho bạn. 24 tháng 6 năm 2020 10:48 chiều UTC
4. Chà các đốm tảo đen
Cho dù bạn vừa chải bể bơi tốt đến đâu, có lẽ bạn vẫn sẽ thấy một số điểm mà tảo đen không bị bong ra. Bây giờ bạn cần phải đến gần và cá nhân.
https://ieltsplanet.info/membe....rs/kisuhungbeboi/act
http://quakewatch.net/forums/users/quoctoanbeboi
watchfaces.be/forums/topic/how-download-junghans-chronoscope-watch-face-on-gear-s3/#post-97546
https://www.energieheld.de/forum/user/phongkisu