Bạn có thể sử dụng dao putty, đá bọt hoặc thậm chí là bàn chải dây cầm tay để chà sạch tảo đen còn lại khỏi bề mặt hồ bơi. Chúng tôi thích sử dụng máy tính bảng clo vì bây giờ chúng chỉ cung cấp bề mặt chà, bạn cũng đang sử dụng clo trực tiếp, có thể bắt đầu tiêu diệt vi khuẩn trong khi bạn chà.

http://forums.jjrobots.com/mem....ber.php?action=profi
https://www.renderosity.com/?uid=1002618
http://diendan.sinhvienspace.c....om/threads/ban-hut-b
https://openclassrooms.com/fr/membres/hung-anh