5. Chải hồ bơi một lần nữa!
Không phải chúng tôi nói rằng bạn cần phải kéo dài trước khi bạn bắt đầu? Nếu cánh tay của bạn bị chuột rút bây giờ, hãy nghỉ ngơi, ăn một quả chuối để cung cấp cho cơ bắp của bạn một số kali, và sau đó trở lại làm việc. Bạn chưa làm xong.
https://kenhrao.com/members/ho....anglamseapoolvn.5153
https://www.webtoolhub.com/pro....file.aspx?user=42217
https://espritgames.com/forum/....topic/huong-dan-xu-l
http://forums.sentora.org/memb....er.php?action=profil