6. Tăng gấp bốn lần sốc hồ bơi
Chúng tôi đã đề cập đến tảo đen rất khó để giết? Một liều sốc thường xuyên sẽ không đủ gần để loại bỏ nó. Bây giờ bạn đã gạt càng nhiều gunk khỏi bề mặt hồ bơi của bạn càng tốt, bạn cần phải tiêu diệt tất cả những thứ khó chịu trôi nổi trong nước.
http://hyperspaces.inglobetech....nologies.com/helpdes
https://www.buaxua.vn/forum/vi....ewtopic.php?f=20&
https://www.diigo.com/user/haongnguyenhoboi
https://www.kiva.org/lender/hailong6454