7. Chạy máy bơm
Để có được cú sốc phân tán để nó có thể thực hiện công việc của mình và tiêu diệt tất cả các loài tảo đen trong hồ bơi của bạn, hãy chạy máy bơm trong 24 giờ. Bạn có thể trở lại với nước ****c, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường.
http://www.sydneycityairportsh....uttle.com/UserProfil
https://jsfiddle.net/Tuanthietbibeboi/1nmdbeta/3/
https://www.tramev.com/user-pr....ofile/tabid/1720/use
https://slides.com/linhthietbibeboi