8. Chải hồ bơi
Dêjà vu! Trong khoảng thời gian 24 giờ đó trong khi nồng độ clo trong nước quá cao, hãy quét các bề mặt ít nhất hai lần nữa, tốt nhất là ba hoặc bốn lần ba lần để lấy bất kỳ loại tảo đen nào còn sót lại khỏi tường và sàn bể bơi của bạn.
https://www.fontshop.com/people/hoang-thietbihoboi
http://www.meridianamaintenanc....e.com/UserProfile/ta
https://lasillavacia.com/users/tuanhoboi
https://congdongxaydung.vn/for....ums/members/dungkisu