Hòa giải trong việc tranh chấp đất đai là một trong những thủ tục được quy định tiền tố tụng được thực hiện tại cấp xã và có biên bản hòa giải. Thực trạng hòa giải tranh chấp đất đai hiện nay nhìn chung còn khá nhiều bất cập #hoagiai #datdai #tranhchapdatdai https://hoagiai.vn/thuc-trang-....hoa-giai-tranh-chap-

Thực trạng hòa giải tranh chấp đất đai: Góc nhìn từ chuyên gia
Favicon 
hoagiai.vn

Thực trạng hòa giải tranh chấp đất đai: Góc nhìn từ chuyên gia

Thực trạng hòa giải tranh chấp đất đai hiện nay nhìn chung còn khá nhiều bất cập mặc dù đây là vấn đề bắt buộc cần phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật.