TCS là viết tắt của cụm từ Traction Control System. TCS được biết đến là hệ thống chống trượt hiện đại được lắp đặt trên các dòng xe ô tô hiện nay
#tcs
Tham khảo thêm: http://mayruaxe.org/tcs-la-gi/

TCS là gì? Cách thức hoạt động của hệ thống chống trượt TCS
Favicon 
mayruaxe.org

TCS là gì? Cách thức hoạt động của hệ thống chống trượt TCS

TCS là viết tắt của cụm từ Traction Control System. TCS được biết đến là hệ thống chống trượt hiện đại được lắp đặt trên các dòng xe ô tô hiện nay