Nhiệt độ bể bơi hoàn hảo là gì?

Rất ít chủ đề hồ bơi được tranh luận sôi nổi (ý định chơi chữ hoàn toàn) như nhiệt độ bể bơi.
https://coolors.co/u/seapoolvncons
http://ustream.tv/channel/eVaYbBCw8zb
https://imgur.com/gallery/AbTb9p7
https://credly.com/u/seapoolvn
https://idebate.org/users/seapoolvncom