Với hệ thống nước muối, bạn cho muối vào bể thay vì clo. Sau đó, máy tạo muối clo của bạn sẽ hạ gục (thuật ngữ siêu kỹ thuật) dung dịch muối (nước mặn)https://list.ly/seapoolvn
https://tumblr.com/blog/seapoolvn3