Con bị tai nạn do đâu có phải do oan gia trái chủ đối đầu hay không? Câu trả lời là không phải khi nào cũng do oan gia mà có thể do vong linh vất va vất vưởng chết do tai nạn chưa được siêu thoát. Do vì vô minh mà họ tiếp tục muốn người khác cũng bị tai nạn như mình nếu người đó có phước mỏng thì có thể bị tác động. Tình huống của bà Lê Thị Huyền Thu - Thanh Hóa hỏi giúp cho con bị tai nạn