Một trong những yếu tố làm cho phụ huynh đắn đo khi gửi cho con vào trường tư thục chính là tiền học phí. Hiểu được nỗi lo lắng đó, trường Hồng Đức đã tiên phong thành trường tư thục học phí thấp tại TPHCM trở thành một để san sẻ nỗi lòng đó với phụ huynh.

Trường tư thục học phí thấp tại TPHCM Hồng Đức đem lại điều gì cho học sinh? - truongtuthucuytintaitphcm.over-blog.com
Favicon 
truongtuthucuytintaitphcm.over-blog.com

Trường tư thục học phí thấp tại TPHCM Hồng Đức đem lại điều gì cho học sinh? - truongtuthucuytintaitphcm.over-blog.com

Một trong những yếu tố làm cho phụ huynh đắn đo khi gửi cho con vào trường