Dù sao, vấn đề là, nhiều người hơn có hồ bơi ở sân sau của họ những ngày này, nhưng bạn vẫn có thể không có ngân sách để xây dựng thác nước đá tự nhiên và cảnh quan nhiệt đới tươi tốt. Nhưng những gì bạn và rất nhiều chủ sở hữu hồ bơi khác có thể làm để làm sinh động mọi thứ là lắp đặt đài phun nước hồ bơi. Thậm chí bạn sẽ nhận được một số lợi ích hữu hình từ nó.
https://www.mojomarketplace.co....m/user/nvcons-QU4S78 /> https://hypothes.is/users/nvcons /> https://www.crokes.com/nvcons1/profile/ /> https://www.veoh.com/users/nvcons /> http://hawkee.com/profile/701107/