Khi nước hồ bơi được phun vào không khí, oxy được đưa vào tất cả các giọt nhỏ. Điều này làm mát chúng xuống. Khi họ rơi trở lại vào hồ bơi, họ mang theo nhiệt độ mát hơn với họ. Chạy một đài phun nước đủ lâu, và bạn có thể thấy nhiệt độ giảm từ 2 đến 4 độ.
https://befilo.com/profile/nvconscom />
https://truxgo.net/profile/nvcons /> https://www.inprnt.com/profile/nvcons/ /> https://challenges.openideo.com/profiles/hoboiht /> https://nvcons.page.tl/congtykientruchoboi.htm