Bạn có thể đã nghi ngờ điều này từ kinh nghiệm cá nhân. Nhưng nó đã được ghi nhận rằng nghe âm thanh nước có tác dụng giảm căng thẳng cho nhiều người . Bơi đã là một cách để giảm căng thẳng. Thêm một đài phun nước vào hồ bơi của bạn, và tăng lợi ích đó nhiều hơn nữa.

http://www.webestools.com/profile-162701.html /> https://highexistence.com/people/quynh-3/ /> https://mootools.net/forge/profile/nvcons3 /> https://www.addpoll.com/nvcons /> http://tupalo.com/da/users/2246234 /> https://appsliced.co/u/nvcons