Tuổi 20 Tôi đã sống như một bông hoa dại là cuốn nhật ký của cô gái cũng ở độ tuổi 20 viết cho mình ở những năm tháng ấy. Những câu chuyện nhỏ trong tác phẩm là những trải nghiệm về cuộc sống, gia đình,bạn bè qua cái nhìn của tác giả cuốn sách #tuoi20 #sachhay #tuoitre #nhatkytuoi20 https://maimaituoi20.com/gioi-....thieu-sach-tuoi-20-t

Giới thiệu sách tuổi 20 Tôi đã sống như một bông hoa dại
Favicon 
maimaituoi20.com

Giới thiệu sách tuổi 20 Tôi đã sống như một bông hoa dại

Tuổi 20 Tôi đã sống như một bông hoa dại là cuốn nhật ký của cô gái cũng ở độ tuổi 20 viết cho mình ở những năm tháng ấy.