Máy nén khí được định nghĩa là thiết bị được dùng để làm giảm thể tích chất khí, giúp áp suất chất khí tăng lên, tạo thành nguồn năng lượng mạnh mẽ dưới dạng khí nén.

https://maynenkhivieta.com/may-nen-khi/