May nen khi Compkorea FX2-200 (15kw – 20hp)

https://maynenkhivieta.com/san....-pham/may-nen-khi-co

Máy nén khí Compkorea FX2-200 (15kw - 20hp) || Việt Á
Favicon 
maynenkhivieta.com

Máy nén khí Compkorea FX2-200 (15kw - 20hp) || Việt Á

Máy nén khí Compkorea FX2-200 (15kw - 20hp) có lưu lượng khí nén lớn, ổn định, phù hợp sử dung trong nhà máy, xưởng sản xuất quy mô lớn, Máy hoạt động nhanh hcongs, bền bỉ, có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài