Trong Luật Kinh doanh BĐS đã nêu rõ, các cá nhân và tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS phải thành lập doanh nghiệp và phải có tối thiểu 02 (hai) người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Nếu cá nhân đứng ra kinh doanh độc lập thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, đăng ký mã số thuế và nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.
https://homedy.com/news/luat-k....inh-doanh-bat-dong-s

Luật kinh doanh bất động sản năm 2020
Favicon 
homedy.com

Luật kinh doanh bất động sản năm 2020

5 điều cần biết về luật kinh doanh bất động sản 2014 bổ sung chuyển nhượng, mua bán và kinh doanh dịch vụ bất động sản cho năm 2020 như sau: